Štúdia o očkovaní a autizme – opäť v réžii farmafiriem

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu, v ktorej poukazuje na vážne konflikty záujmov a nezrovnalosti v dátach nedávno medializovanej dánskej štúdie, ktorá „nepreukázala“ súvislosť medzi autizmom a vakcínou typu MMR. Správa poukazuje na nesúlad medzi výskytom autizmu v štúdii (0,99%), vychádzajúcej z údajov dánskeho registra, a skutočným výskytom autizmu v Dánsku (1,65%) podľa špecializovaného výskumu. Tento rozdiel dáva dôvod k pochybnostiam o kvalite údajov, z ktorých štúdia vychádzala, a tým pádom aj o hodnovernosti jej výsledkov. Upozorňuje, že aj v minulosti sa údaje dánskeho registra ukázali ako nespoľahlivé, a ich použitie v staršej štúdii toho istého hlavného autora nakoniec viedlo k spochybniteľným záverom.