Štúdia MIT: Kritici COVID opatrení sú vzdelaní a využívajú vedeckú literatúruZaujímavá štúdia MIT zisťovala, ako narábajú s údajmi tzv. „koróna-skeptici“, čiže kritici COVID opatrení (rúška, uzávierky, očkovanie apod.).

Podľa štúdie, koróna-skeptici nedôverujú médiám a medializovaným odborníkom a spoliehajú sa na tzv. primárne zdroje – vedeckú literatúru a čisté pôvodné dáta, ktoré si sami vyhodnocujú a dokážu ich správne využívať.

Na ich základe potom prichádzajú k diametrálne odlišným záverom než propagujú médiá a medializovaní odborníci.

Poznámka: Výsledky štúdie nám veľmi dobre pripomínajú dlhoročnú situáciu okolo očkovania. Médiá a medializovaní odborníci hlásajú niekoľko dogiem, ako napríklad kolektívnu imunitu vytvorenú očkovaním a historické víťazstvo nad ochoreniami, a takto presviedčajú verejnosť aby schvaľovala povinné očkovanie. Odborné zdroje a oficiálne štatistiky však v skutočnosti ukazujú celkom odlišnú skutočnosť: väčšina povinných očkovacích programov nemôže vytvoriť kolektívnu imunitu, a úmrtnosť na infekčné ochorenia ustúpila prevažne ešte pred zavedením plošných očkovacích programov.