Štúdia: Metaanalýza účinnosti ivermektínu v liečbe COVID-19Recenzovaný žurnál zverejnil metaanalýzu účinnosti ivermektínu pri liečbe COVID-19, ktorá vyhodnotila 18 randomizovaných kontrolovaných štúdií.

Štúdia konštatuje veľké, štatisticky významné zníženie smrtnosti, času liečby aj času vymiznutie vírusu, ako aj účinnosť v prevencii COVID-19.

Kory P, Meduri GU, Varon J, Iglesias J, Marik PE. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Am J Ther. 2021 May-Jun; 28(3): e299–e318. Published online 2021 Apr 22. PMCID: PMC8088823. DOI:10.1097/MJT.0000000000001377