Štúdia: Je každodenné nosenie rúška bezpečné?Nemecká štúdia vyhodnotila dostupný výskum o bezpečnosti, spolu 65 odborných publikácií. Závratných 44 opisovalo výrazné nežiaduce účinky masiek.

Autori zistili množstvo znakov psychického aj fyzického úpadku, ktoré súhrnne tvoria Syndróm preťaženia vyvolaného maskami – Mask-Induced Exhaustion Syndrome (MIES).

Štúdia dokázala významnú koreláciu (p<0,05) zmien respiračnej fyziológie a

  • poklesu hladiny kyslíka a únavy
  • zhluky spoločného výskytu dýchacích problémov a zníženia kyslíka (67%)
  • masiek N95 a nárastu CO2 (82%)
  • masiek N95 a poklesu kyslíka (72%)
  • masiek N95 a bolenia hlavy (60%)
  • narušenia dýchania a nárastu teploty (88%)
  • nárastu teploty a vlhkosti pod maskou (100%)

Široké nosenie masiek verejnosťou môže viesť k významným účinkom a dôsledkom v mnohých oblastiach medicíny. Vysvetľuje tam podrobne, aký účinok majú masky na vdychovaný kyslík, oxid uhličitý, srdcový tep, atď.

Autori vysvetľujú na mnohých príkladoch, že aj mierny negatívny vplyv na zdravie, ak sa dlhodobo opakuje, môže viesť k závažným následkom.