Štúdia: Izraelská dvojito zaslepená placebom kontrolovná skúška ivermektínu pri liečbe COVID-19Sheba Medical Center v Izraeli uskutočnilo randomizovanú dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú skúšku (čo je zlatý štandard preukazovania účinnosti liečby). Od januára do mája 2021 podávali pacientom s miernym alebo stredne závažným ochorením COVID-19 ivermektín alebo placebo.

Štúdia preukázala, že pacienti s ivermektínom mali podstatne (o dva rády) nižšiu vírusovú nálož, čiže boli menej infekční pre okolie, čo umožnilo rýchlejšie ukončenie izolácie – po 6 dňoch bolo infekčných iba 13 % pacientov v ivermektínovej skupine, avšak až 50 % v placebo skupine.

Biber A, Mandelboim M, Harmelin G, Lev D, Ram L, Shaham A, Nemet I, Kliker L, Erster O, Schwartz E. Favorable outcome on viral load and culture viability using Ivermectin in early treatment of non-hospitalized patients with mild COVID-19 – A double-blind, randomized placebo-controlled trial. MedRxiv 2021 May 31. doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.31.21258081