Štúdia: imunita u očkovaných vyprcháva omnoho rýchlejšie ako po prekonaníIzraelská štúdia, zatiaľ nerecenzovaná, porovnávala riziko infekcie po rôznych imunitných udalostiach. Po prepočte na 100000 človekodní vychádzajú nasledovné hodnoty podľa skupiny a podľa času, ktorý uplynul od prekonania/očkovania:

2 mesiace 4-6 mesiacov >6 mesiacov >12 mesiacov
iba prekonaní 10,5 30,2
prekonaní, potom 1 dávka 3,7 10,3 11,6
iba očkovaní (aj 2 dávky) 21,1 69,2 88,9

Štúdia ďalej píše, že po ďalšej tzv. posilňujúcej dávke sa hodnota u očkovaných zlepšila na 8,2 v období menej než 2 mesiace. Otázne však je, aké budú hodnoty s dlhším časovým intervalom.

Pravdepodobnosť ťažkého priebehu u osôb 60 rokov a starších, bola iba 0,6 na 100000 človekodní u prekonaných, 0,5 u prekonaných a zaočkovaných, 1,1 u očkovaných a potom prekonaných, 4,6 u očkovaných, a 0,4 po posilňujúcej dávke.

Štúdia v podstate obhajuje ďalšie dávky vakcíny, z čísiel je však zjavné, že prirodzená imunita je ďaleko spoľahlivejšia. Osoby, ktoré prekonali ochorenie, sú ešte aj po roku chránené 3x lepšie, než očkované osoby po 6 mesiacoch. Celkovo sú osoby, ktoré prekonali ochorenie 8-krát lepšie chránené pred ťažkým ochorením než očkované.

Ďalej vidno, že očkovaný človek už nezíska ani prekonaním ochorenia takú kvalitnú imunitu, ako neočkovaný – riziko vážneho ochorenia má 2-násobne vyššie než ten, kto ochorenie iba prekonal, alebo prekonal a potom bol očkovaný, hoci treba povedať, že riziko je celkovo malé.

Štúdia tiež ukazuje, že z hľadiska závažného ochorenia je zbytočné, aby sa prirodzene imúnni ľudia ešte aj očkovali; pokles rizika z 0,6 na 0,5 na 100000 človekodní je zanedbateľne malý.

Ďalší dôkaz, že slovenské opatrenia sú stanovené nevedecky, bezdôvodne diskriminujú neočkovaných ľudí.

 

Goldberg Y et al. Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity. MedRxiv 2021 Dec 05. DOI: 10.1101/2021.12.04.21267114