Štúdia: imunita po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 je omnoho efektívnejšia a trvalejšia než po očkovaníŠtúdia vykonaná izraelskými univerzitnými nemocnicami vzala do úvahy záznamy o infekciách od 1. júna do 14. augusta 2021, kedy už prevládal SARS-CoV-2.delta.

U ľudí, ktorí prekonali ochorenie v januári a februári, bolo riziko opätovnej infekcie až 13-krát nižšie, než riziko infekcie u ľudí, ktorí boli v rovnakom období očkovaní dvoma dávkami vakcíny firmy Pfizer. Ak sa vzali do úvahy aj ochorenia v roku 2020, boli tu mierne znaky vyprchávania imunity, no aj tak bolo riziko infekcie 7-násobne nižšie, než u nedávno očkovaných. Vyššia účinnosť prirodzenej imunity sa prejavila aj u príznakových infekcií.

Štúdiu ešte čaká recenzný posudok.

Takéto výsledky sa dali predpokladať na základe viacerých štúdií, ktoré zistili dlhodobú a spoľahlivú imunitu po prekonaní ochorenia. Je neslýchané, že vláda SR koná v presnom opaku k vedeckému poznaniu a tlačí do očkovania ľudí, ktorí to nepotrebujú, čím ich vystavuje riziku nežiaducich účinkov, ktoré môžu byť aj smrteľné.

Gazit C et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv 2021 Aug 25. DOI: 10.1101/2021.08.24.21262415