Štúdia: hladina oxidu uhličitého pod rúškom 6x prekračuje normu„Mnohé vlády prikázali povinné nosenie rúšok pre školákov. Vedecký dôkazový základ pre toto je slabý.“

Týmito slovami začína randomizovaná klinická skúška, publikovaná v prestížnom recenzovanom žurnáli, ktorá zistila, že rúška zvyšujú vdychovanú koncentráciu oxidu uhličitého u detí vysoko nad prípustnú normu.

Normálny obsah oxidu uhličitého vo vzduchu je 0,04% objemu (400 ppm). Pre uzavreté miestnosti stanovuje nemecký úrad pre životné prostredie maximálnu hladinu 0,2% (2000 ppm). Človek by nemal dýchať vzduch s vyšším obsahom oxidu uhličitého.

Už po troch minútach od nasadenia rúška stúpla koncentrácia oxidu uhličitého priemerne na 13120 ppm (chirurgické rúško) a 13910 ppm (FFP2). Ešte aj dieťa, u ktorého namerali najnižšiu koncentráciu, malo 3x vyššiu hladinu než povoľuje norma.

Čím mladšie deti, tým bola koncentrácia vyššia. Najväčšia nameraná koncentrácia u jedného 7-ročného dieťaťa bola až 25000 ppm. Je to logické, lebo pomer tzv. „mŕtveho“ objemu rúška v porovnaní s objemom pľúc dieťaťa je tým horší, čím je dieťa menšie.

Autori konštatujú, že väčšina ťažkostí z nosenia rúšok sa dajú vysvetliť práve zvýšenou koncentráciou oxidu uhličitého. Tému zdravotných ťažkostí z nosenia rúšok rozoberá ďalšia štúdia. Jej slovenský preklad zverejnila iniciatíva Do školy bez podmienok.

Ďalší „hoax“ sa stal pravdou. Spomeňme si, že hlavný hygienik v septembri 2020 popieral takýto efekt nosenia rúška.

Aktualizácia: Dňa 7.9.2021 žurnál stiahol prvý uvedený článok, už po recenznom konaní, so zdôvodnením, že autori dostatočne neobhájili svoje postoje voči niektorým odborným námietkám, týkajúcim sa metodológie, napríklad vhodnosti uvedenej metodiky na stanovenie vdychovaného oxidu uhličitého, berúc do úvahy možné dopady na verejné zdravie.