Štúdia dokázala neúčinnosť ivermektínu? Ale kdeže.Odborný lekársky časopis publikoval randomizovanú štúdiu o účinkoch ivermektínu proti COVID-19. Štúdia sa už používa na sociálnych sieťach ako „obušok proti ivermektínu“, avšak čo vlastne ukázala?

Štúdia podávala IVM alebo placebo spolu 476 prevažne mladým ľuďom (medián 37 rokov). Vekového zloženie bezpochyby ovplyvnilo výsledok a štatistickú silu, keďže u mladých ľudí má COVID zvyčajne skôr ľahší priebeh.

Liečba začala až po týždni príznakov COVID-19, čo zásadný rozpor so zvyčajnými odporúčaniami, aby sa IVM nasadil hneď od začiatku ochorenia, kedy ešte zabrzdenie množenia vírusu môže mať významný dopad na priebeh ochorenia.

Hlavným cieľom štúdie bolo porovnať trvanie vyliečenia, ale aj iné výsledky sú zaujímavé:

  • Priemerný čas liečby s IVM bol 10 dní, placebo 12 dní.
  • Zhoršenie príznakov u 2% s IVM, 3,5% s placebom.
  • Potreba eskalácie liečby 2% IVM, 5% placebo.
  • IVM 0 úmrtí, placebo 1.

Ani jeden z týchto výsledkov nevyšiel štatisticky významný, pretože štúdia bola jednoducho príliš malá. Z tohto pohľadu, štúdia nedokázala, že by IVM bol účinným liekom.
Avšak nedokázala ani to, že by ním nebol! Naopak, keby sa tieto výsledky ukázali ako stabilné pri väčšom rozsahu účastníkov a získali väčšiu štatistickú silu, tak by sa dalo hovoriť o veľmi vysokej účinnosti liečby IVM v zmysle prevencie vážneho priebehu ochorenia. Nehovoriac o pravdepodobne vyššej účinnosti pri včasnom podaní a u starších pacientov.

Je preto prapodivné, že štúdia interpretuje výsledky tak, že IVM sa neodporúča u ľahkých prípadov COVID-19, hoci by boli potrebné ďalšie štúdie na objasnenie jeho ostatných výsledkov. Toto sa zdá byť v priamom rozpore so skutočnými zisteniami.

Stojí tiež za pozornosť široká paleta konfliktov záujmov, pretože medzi sponzormi štúdie nájdeme firmy ako Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck Sharp & Dohme a Gilead. Tieto firmy vyvíjajú alebo vyrábajú vakcíny alebo lieky používané pri liečbe COVID-19 a preto ťažko predpokladať, že by mali záujem na potvrdení účinnosti lacného a nepatentovateľného konkurenčného lieku.

K štúdii sa vyjadril aj primár Michal Rezek z Brna. Okrem iného poukázal na to, že celkové výsledky v skupine s ivermektínom sú tak dobré, že ťažko si v praxi želať ešte lepšie. Štúdia preto podľa neho podporuje uvoľnenie ivermektínu do ambulantnej praxe.

Doc. Pavel Török, CSc, sa diví, ako mohla takáto pochybná štúdia vyjsť v renomovanom časopise. Prinajmenšom však potvrdzuje dobrý bezpečnostný profil IVM.

Účinnosť iIVM pre COVID zatiaľ sleduje metaštúdia a výsledky sú pozitívne.