Štatistiky: infekčné ochorenia a očkovanie

11 mesiacov | 11+ rokov | 13+ rokov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Ostatné vakcíny | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Naozaj ustúpili vďaka očkovaniu? Čo hovoria oficiálne údaje štatistických ročeniek a výročných správ?
Na celú obrazovku