Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie k očkovaniu proti COVID-19

Ostatné vakcíny

Združenie slovenskej inteligencie vydalo stanovisko, v ktorom poukazuje na znepokojivé okolnosti zavádzania očkovania proti COVID-19. Poukazuje najmä na nedostatok verejnej diskusie, konflikty záujmov u mnohých presadzovateľov očkovania, experimentálnu povahu mRNA vakcín ktorých dlhodobé dopady na zdravie sú neznáme, a na ustanovenia Norimberského kódexu a Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne ohľadom práva na informovaný súhlas.