Stanovisko ombudsmana k podnetu Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Dovoľujeme si všetkých informovať, že na náš podnet z 18.11.2010 týkajúci sa protiústavnosti  povinného očkovania a postupoch v praxi, ktoré smerujú k porušovaniu ľudských práv, dňa 11.1.2011 reagoval ombudsman doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. a jeho odpoveď prikladáme.
Dovoľujeme si však tento text skomentovať, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii:

  1. Čo sa týka legislatívy v Maďarsku, ombudsman k nej nezaujal nijaký postoj, len konštatoval aká je. A je taká, že hrubo porušuje základné ľudské práva: neodôvodnene vyhlasuje očkovanie za jednoznačne prospešné pre dieťa (čo početné, v praxi pozorované prípady jednoznačne spochybňujú) a tomuto vymyslenému tvrdeniu všetko podriaďuje tým, že prikazuje dieťa očkovať aj proti vôli jeho rodičov – vraj pre jeho blaho. Netreba zabúdať, že Maďarsko je známe vysokou mierou korupcie, voči ktorej nie sú imúnne ani súdne výroky, ako je tento. Upozorňujeme tiež, že aj na Slovensku sú sily, ktoré by radi videli slovenskú legislatívu v takejto podobe. Aby bolo odňaté právo rodičom rozhodovať o očkovaní – či neočkovaní dieťaťa. Avšak tie isté sily odmietajú preberať zodpovednosť v prípadoch, keď očkovanie dieťaťu ublíži. Vtedy im už je rodič dobrý na to aby sa on o poškodené dieťa postaral.
  2. Upozorňujeme, že stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, vyhotovené pracovníkmi ÚVZ v mene hlavného hygienika nepodalo ombudsmanovi správne informácie.
  3. A napokon, pozitívne hodnotíme postoj ombudsmana k otázke odškodňovania obetí očkovania a opakovanej snahe o diskusiu o tomto probléme.

Pokiaľ ide o informácie od ÚVZ, ak, tvrdí že: „v mnohých iných krajinách Európy je očkovanie povinné, napr. Belgicko, Francúzsko, Taliansko či Česká republika

Uvádzame, že v Česku je momentánna situácia známa – Ústavný súd ČR rozhodol o neústavnosti pokutovania odmietnutia povinného očkovania. V Taliansku sa prostredníctvom série precedentných prípadov rozhodlo o nepovinnosti očkovania, t.j. hoci zákonom stanovené je, netreba sa mu podriadiť. Čo sa týka Francúzska, máme informácie, že napriek tomu, že sú niektoré očkovania deklarované ako povinné, jestvujú mechanizmy, ako ich odmietnuť (uplatnenie výhrady svedomia). Nemáme informáciu o tom, že by tomu bolo v Belgicku inak.

V odpovedi sa ďalej píše: „V Deklarácii práv dieťaťa sa vo všetkých článkoch hovorí, že dieťa už od narodenia má právo na zabezpečenie ochrany a blaha. K takejto ochrane patrí podľa záverov zasadnutia UNICEF v Budapešti aj ochrana dieťaťa pred infekčnými chorobami očkovaním. Nikto, ani jeho rodič, nemá právo mu túto ochranu uprieť.

Uvádzame, že toto je práve tá podoba výkladu, o akú sa tu isté sily snažia, podobne ako to presadili v Maďarsku. Takýto výklad je hrubým zásahom do práv rodiny a je hanbou, že sa takéto rezíduum totalitného zmýšľania (obetovania jednotlivca v prospech kolektívu) prenieslo do dnešných čias z dôb minulého režimu, nevraviac už o tom, že v Deklarácii práv dieťaťa nič také nie je napísané a jedná sa len o svojský výklad článkov, opierajúci sa o dogmu, že očkovanie je výlučne prospešné, čo prax početnými vážnymi prípadmi popiera (tuberkulózy kostí – leukémia, oslepnutia, detské cukrovky, autizmus, hyperaktivita, neurologické poruchy, poruchy imunity, astma, alergie, skleróza multiplex, epilepsia, diabetologické poruchy, ekzémy, poruchy správania, dislexia, disgrafia…, smrť nevylučujúc).

Skresľujúce sú aj uvedené štatistické údaje. Sú síce pravdivé, ale nezodpovedajú skutočnému stavu. Osobne poznáme mnoho vážnych prípadov poškodenia očkovaním, ktoré v štatistikách nefigurujú, pretože lekári odmietajú uznať ich súvislosť s očkovaním.