Stanovisko komisárky pre deti ku nedobrovoľnému testovaniu maloletýchKomisárka pre deti Viera Tomanová zverejnila stanovisko k nedobrovoľnému testovaniu detí na COVID-19 na základe žiadosti vyše 1400 rodičov za ostatné 2 týždne.

Zhrnutie stanoviska:

„Vychádzajúc z garancií. ktoré v súvislosti s právom na vzdelanie garantuje každému dieťaťu bez rozdielu Dohovor o právach dieťaťa, a právny poriadok Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky, zastávam názor, že testovanie maloletých detí (žiakov) na COVOD 19 bez súhlasu rodičov nie je dovolené. Nie je v súlade s ústavným právom na vzdelávanie podmieňovať účasť žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19, ak tento žiak nevykazuje symptómy nakazenia chorobou. Rovnako mám výhrady proti ďalšiemu zabezpečovaniu výučby na II. stupni základných škôl a stredných škôl on-line spôsobom.“