Špina, pleseň… výsledok kontroly v továrni na vakcíny Johnson & Johnson

Ostatné vakcíny

Americká agentúra pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) urobila kontrolu vo výrobnom závode v Baltimore, kde sa vyrábala vakcína firmy Johnson & Johnson. Asi 15 miliónov dávok sa muselo zlikvidovať keď sa zistila kontaminácia; kontrola v marci odhalila várku liekovej substancie ktorá nezodpovedala štandardom kvality..

Podľa správy z kontroly, továreň prevádzkovaná spoločnosťou Emergent BioSolutions „nie je udržovaná v čistom a hygienickom stave“. Kontrolóri vytkli odlupujúcu sa farbu zo stien, ako aj čiernymi a hnedými škvrnami posiatu podlahu; „hnedé rezíduá“ ktoré boli pravdepodobne plesňou. Kontrola bezpečnostných záznamov ukázala, že zamestnanci nedodržovali základné nariadenia na zabránenie kontaminácii, ktorá keby ostala nezistená, by mohla viesť k vážnym nežiaducim účinkom. Údajne na to ani neboli správne vyškolení.

FDA nepovažuje za dostatočné ani čistenie prístrojov.

Továreň musela počas kontroly prerušiť produkciu a dosiaľ ju neobnovila.