Slovensko ako právny štát? Právnici dávajú dôvody na pochybnosť.Časopis Právne listy zverejnil 11.5.2021 článok sudkyne Okresného súdu v Bratislave JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej. Právnička v ňom porovnáva prácu súdnej moci počas pandemických opatrení vo Francúzsku, kde Štátna rada preskúmala 647 podaní jednotlivcov a asociácií a niekedy už do 48 hodín uložila opatrenia, ktorými v 51 prípadoch nariadila zrušenie alebo zmenu vládnych opatrení a vo viac než 200 prípadoch vyriešila spor už počas pojednávania, pretože štátne orgány stihli zmeniť sporné opatrenia.

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv v čl. 6 a 13 priznáva právo na spravodlivý proces a opravné prostriedky aj počas núdzového stavu.

JUDr. Marica Pirošíková pripomína, že NRSR schválila možnosť, aby jednotlivec napadol sporný právny predpis na Ústavnom súde až od roku 2025. Dovtedy na Slovensku podľa nej neexistuje účinný prostriedok nápravy, iba podanie na Európsky súd pre ľudské práva.

Verejná ochrankyňa práv prof. JUDR. Mária Patakyová, PhD., kritizovala nedostatočnú kontrolu opatrení Úradu vereného zdravotníctva, ako aj porušovanie základných ľudských práv vo svojej správe, ktorú však parlament dňa 7.5.2021 zamietol.