Slajdy prednášky úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny | Povinné očkovanie | Zloženie a princípy vakcín

Slajdy prednášky úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania, ktorú sme mali v rámci konferencie Lieková politika a rovnosť v zdraví, v organizácii MZ SR a Regionálneho úradu SZO pre Európu, 7-8.12.2006, Bratislava.

Na celú obrazovku