Rodičovský príspevok a očkovanie

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Niektorí lekári sa vyhrážajú rodičom, že ich v prípade, že nedajú zaočkovať svoje dieťa niektorou z tav. povinných vakcín, nahlásia Ústrediu prace, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), ktorý im vyplácanie rodičovského príspevku zastaví. Pritom nie sú schopní uviesť právny predpis, ktorý im túto povinnosť ukladá. Ak taký predpis nejestvuje, to znamená, že by lekár takýmto svojvoľným oznámením porušuje lekárske tajomstvo, čo môže mať pracovno-právne následky, a navyše vnucuje zdravotný úkon pacientovi, čo by už mohlo byť trestné.

Aby vec bola horšia, úradníčka z ÚPSVR dokonca potvrdila matke, ktorá sa o tento problém po hrozbách zo strany lekárky začala zaujímať hlbšie, že lekár skutočne túto povinnosť má. Tiež nebola schopná uviesť zodpovedajúci právny predpis, ktorý lekárom ukladá povinnosť nahlasovať rodičov, ale podľa nej stačí, že tzv. povinné očkovanie je súčasťou preventívnych prehliadok, ktorých nedodržanie skutočne podľa zákona má za následok zastavenie vyplácania rodičovského príspevku.

Vzťah očkovania a preventívnych prehliadok však nie je taký jednoznačný (pozri príspevok o tom). Dôležité je však, že interpretácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého ÚPSVR je orgánom, je našťastie iná. Vyjadrila ju vo svojom liste, ako odpoveď na našu otázku ministerka Viera Tomanová:

Vzhľadom na návrh, aby očkovanie ako zdravotný výkon nebolo súčasťou náplne preventívnych prehliadok, nie je dôvod nárok na rodičovský príspevok rodiča, ktorý zabezpečí preventívne prehliadky dieťaťa, podmieňovať aj očkovaním dieťaťa.