Reakcia k stanovisku etickej komisie mzsrotvorený list

Vážený pán predseda Etickej komisie MZ,

S nesmiernym prekvapením sme si prečítali UZNESENIE Č. 43/51 ETICKEJ KOMISIE MZ SR K ETICKÝM OTÁZKAM POVINNÉHO OČKOVANIA z 19.11.2013
Naše najväčšie prekvapenie vyvolalo tvrdenie, citujem:
„Komisia pozorne zvažovala argumenty oboch strán“
ktorému sa chceme v tejto reakcii venovať.

Radi by sme vedeli, kto etickej komisii tlmočil názor „druhej“ strany, ktorý následne pozorne zvažovala? Na Slovensku totiž existuje len jedno občianske združenie, ktoré sa systematicky už vyše 8 rokov zaoberá rizikami očkovania, je v kontakte s rodičmi postihnutých rodín, rokuje s inštitúciami, snaží sa aktívne zapájať do legislatívneho procesu a študuje najnovšie vedecké poznatky, a to je naša Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Etická komisia sa, žiaľ, na nás v tejto veci neobrátila.

Preto sa chcem ďalej spýtať, kto etickú komisiu informoval o desiatkach konkrétnych prípadoch poškodenia očkovania s podrobnými detailmi o prípadoch, vrátane dvoch úmrtí detí našich členov v dôsledku vakcinácie? Kto etickú komisiu informoval o podmienkach v akých žijú rodiny s deťmi postihnutými očkovaním, ktorým nesmeruje zo strany štátu žiadna pomoc za škody na zdraví, ktoré ich deťom štát spôsobil? Kto etickú komisiu informoval o zastrašovaní lekárov, ktorí si dovolia objektívne sa vyjadriť k rizikám očkovania alebo diagnostikovať vážne poškodenie očkovaním? Kto etickú komisiu informoval o priebehu rokovaní, ktoré sme za posledné roky absolvovali na MZ, ÚVZ a v NR SR? Kto etickú komisiu informoval o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti rizík očkovania vrátane záverov minuloročného svetového kongresu o autoimunite?

Nech to už bol hocikto, reálne nemohol mať dostatočný objem informácií na podanie komplexnej informácie tak, ako by sme vám ju – ak komisii skutočne ide o objektívne posúdenie problému – vedeli sprostredkovať my.

Preto žiadame, aby etická komisia odvolala svoje stanovisko z 19.11., k predmetnej veci si vypočula aj zástupcov nášho o.z. a s dostatočným objemom informácií – skutočne z oboch názorových strán – sformulovala podľa najlepšieho vedomia a svedomia nové stanovisko. V opačnom prípade verejnosť ťažko môže považovať rozhodovanie etickej komisie v tak vážnej veci za etické.

So záujmom čakáme na odpoveď.

Prosím, poskytnite toto naše stanovisko aj ostatným členom etickej komisie.
S pozdravom

Ing. Iva Vranská Rojková
predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania,
Hraničná 13, 821 05 Bratislava
kontakt@rizikaockavania.sk; iva.vranska@gmail.com