Protest proti prieskumu pod záštitou hlavného hygienikaIniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vznáša protest proti celoslovenskému dotazníkovému prieskumu „Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov a budúcich rodičov k očkovaniu“, ktorý od 10.6. do 21.6.2013 pod záštitou hlavného hygienika vykonávajú RÚVZ v čakárňach niektorých pediatrov a na školách. Dotazník nesie znaky jednostrannosti, zastrašovania a manipulácie rodičov. Svedčí o tom napr. otázka: „Ste si vedomá, že odmietaním očkovania beriete na seba zodpovednosť za prípadné ochorenie, následky alebo aj smrť Vášho dieťaťa?“, ktorá je nezákonná a navyše zo strany štátu neetická vzhľadom k tomu, že povinné očkovanie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia aj smrť, pričom štát za tieto tragické prípady odmieta preberať zodpovednosť a dôsledne ich prešetriť, ako vidieť napríklad na prípade úmrtia 3-mesačného Maroša Skurcoňáka v januári 2012. Máme aj pochybnosti o dostatočnej anonymnosti prieskumu, vzhľadom na to, že RÚVZ môže spätne overiť v ordináciách, ktorí rodičia v daný deň navštívili pediatra, a možno aj identifikovať respondentov podľa informácií z dotazníka. Účel takto stavaného tendenčného dotazníka nám nie je jasný.