Protest proti nepravdivým tvrdeniam prof. Hruškoviča k chrípkovej vakcíne (Teleráno 12.10.2010)

Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny | Povinné očkovanie

adresované redakcii TV Markíza

Dobrý deň,

dňa 12.10.2010 ste v relácii Teleráno uviedli rozhovor s Prof. MUDr. Ivanom Hruškovičom, CSc., ktorý tvrdil, že vo vakcínach proti chrípke nie sú antibiotiká, že sa vo vakcínach používali pred 20 rokmi a dnes už nie. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Antibiotiká sa stále pri výrobe vakcín používajú a v zbytkových množstvách sa v nich nachádzajú. Tieto množstvá sú dostatočné na to, aby vyvolali reakciu pacienta, čo potvrdzujú citáty z informácií o liečive, ktoré prikladám.

Informácia, ktorú podal Prof. Hruškovič divákom je klamná, podobne ako jeho tvrdenie na adresu očkovania proti chrípke: „Nebojte sa toho, nie sú žiadne vedľajšie účinky.“ Toto lživé tvrdenie vyvráti ktorýkoľvek príbalový leták vakcíny proti chrípke, pretože ten, na rozdiel od pána profesora, možné vedľajšie účinky vakcíny uvádza.

Prosím, zamyslite sa nad tým, či je voči divákovi zo strany vašej televízie seriózne pozývať do relácie hostí, ktorí podávajú divákom podobné zavádzavé informácie jednostranne, bez prítomnosti adekvátneho diskusného partnera (napríklad informovaného moderátora), ktorý by zobjektivizoval výslednú výstupnú informáciu.

Na druhej strane oceňujem, že TV Markíza v iných reláciách na túto tému objektivitu výslednej informácie – udelením slova opozičnej názorovej strane – zabezpečila.

Súčasne protestujem proti hrubým útokom Prof. Hruškoviča proti exposlankyni Ľudmile Muškovej, ktorá sa počas svojho aktívneho poslaneckého pôsobenia obetavo a v záujme občanov Slovenska snažila objektivizovať jednostranné a tabuizované informácie o rizikách očkovania.

S pozdravom

Iva Vranská Rojková, členka Rady Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania.

 


Begrivac, Novartis
ŠÚKL:
4.3 Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivá, niektorú z pomocných látok a na rezíduá, napr. vajíčka, kuracie bielkoviny, ako napríklad ovalbumín.. Vakcína môže obsahovať rezíduá polymyxínu B, formaldehydu, éteru alebo polysorbátu 80.
Očkovanie sa má odložiť u pacientov s horúčkovým ochorením alebo akútnou infekciou.

Vaxigrip
ŠÚKL:
4.3 Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivá, niektorú z pomocných látok a reziduí napr. vajíčka, také ako ovlabumín, kuracie bielkoviny. Očkovacia látka môže obsahovať iné reziduá z nasledovných látok: neomycín, formaldehyd a oktoxinol-9.

Očkovanie sa má odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou.

Influvac
ŠÚKL:
4.3 Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivá, na niektorú z pomocných látok a na vaječné, kuracie bielkoviny (ako napr. ovalbumín), formaldehyd, cetrimóniumbromid, polysorbát 80 alebo gentamicín.
Očkovanie sa odporúča odložiť u pacientov s akútnou infekciou alebo s horúčkovitým ochorením.

Fluarix
ŠÚKL:
4.3 Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivá, na ktorúkoľvek z pomocných látok a na rezíduá, napr. vajcia, kuracie bielkoviny ako napríklad ovalbumín. Očkovacia látka môže obsahovať rezíduá nasledujúcich látok, napr. formaldehydu, gentamicíniumsulfátu a deoxycholátu sodného.

Imunizácia sa má odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou.