Profesor zo Stanfordu sa čuduje, že Matovič nazval jeho štúdiu hoaxomProfesor z renomovanej Stanfordskej univerzity sa čuduje, ako mohol premiér Matovič nazvať jeho prácu „kotlebovským hoaxom“. Štúdia prešla recenzným konaním a bola zverejnená vo vestníku Svetovej zdravotnej organizácie. Prof. Ioannidis v nej po preskúmaní dát z vyše 60-tich krajín zistil, že celková smrtnosť (pomer úmrtí k počtu infekcií) korónavírusu je cca 0,23% (medián) pričom u ľudí mladších než 70 rokov je to len 0,05%.

Na Slovensku vychádza odhad smrtnosti na menej než 0,2% a možno dokonca len 0,1%.