Prof. Turánek: Mala by sa viesť odborná diskusiaprof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.,DSc., farmakológ, imunológ a vakcinológ poskytol rozhovor k téme COVID-19. K téme sa podľa neho „odborníci“ vyjadrujú zavádzajúco, chýba mu otvorená diskusia. Nový korónavírus podľa neho vznikol v laboratóriu. Popieranie možných dlhodobých nežiaducich účinkov nie je nijako podložené.

Očkovanie detí považuje za nezmysel. Vidí riziko poškodenia plodnosti vakcínou.

Venoval sa účinkom S-proteínu, ktorý je patogénny a je tvorený aj po podaní vakcín.

Prof. Turánek vidí súčasné dianie ako rozpad spoločností. Vidí paralely s rokom 1968.