Prof. Topolčan: Vitamín D chráni pľúca a pomáha ľahšiemu priebehu COVID-19Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., primár oddelenia Imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň informoval o výskume na 2500 zdravotníkoch, ktorým merali hladinu vitamínu D v krvi vo vzťahu k protilátkam proti COVID-19.

Výskum odhalil, že ochorenie spotrebúva vitamín D – spôsobuje pokles jeho hladiny. Vitamín C má významný vplyv na závažnosť ochorenia – na jednotku intenzívnej starostlivosti sa dostane iba mizivé percento tých, ktorí majú normálnu hladinu vitamínu D. Kriticky chorí na COVID a obete mali extrémne nízku hladinu, okolo 30 nmol/l, pričom normálna hladina je 75-150nmol/l.

Vitamín D zabraňuje koronavírusu vstúpiť do buniek epitelu dýchacích ciest a tým znižuje škody na pľúcach.

Vzhľadom k nedostatku v našej populácii ho vrelo odporúča v prevencii, a to v dávkach 1500-2500IU denne.