Prof. Thon: Očkovať proti COVIDu ľudí, ktorí ho prekonali, je nezmysel

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Prof. Vojtěch Thon, imnunológ z Masarykovej univerzity, ináč veľký zástanca očkovania konštatuje, že imunita po prekonaní ochorenia COVID-19 je mnohovrstvová, je omnoho komplexnejšia a pravdepodobne spoľahlivejšia než očkovanie. Jeho záver potvrdzuje aj brnenská štúdia.

Infekcia korónavírusom prichádza sliznicou a vyvoláva slizničnú imunitnú odpoveď, ktorá zahŕňa aj slizničné protilátky, a aj pamäťové bunky a sérové protilátky (kolujúce v krvi).

Prirodzená imunitná odpoveď je úplne odlišná od odpovede na vakcínu podanú do svalu, ktorá provokuje iba sérové protilátky. Napriek tomu (alebo kvôli tomu) akoby sa všetci zaujímali iba o sérové protilátky.

Prirodzene imúnny človek nemusí mať ani významnú hladinu sérových protilátok, ale napriek tomu má dobrú odolnosť. Ak aj vírus zmutuje tak, že prestane viazať jednoúčelové protilátky z očkovania, tak je nepravdepodobné, aby unikol aj všetkým ostatným spôsobom obrany prirodzene imúnneho človeka.

Očkovanie ľudí, ktorí prekonali COVID, považuje prof. Thon za nezmysel a plytvanie vakcínami, ako aj zbytočné ohrozenie ľudí nežiaducimi účinkami.

Pokiaľ ide o krvné zrazeniny ako nežiaduci účinok očkovania, prof. Thon vidí možnú súvislosť u všetkých vakcín, nielen AstraZeneca, pretože princíp majú spoločný a takúto komplikáciu dokázal vyvolať aj samotný korónavírus na rovnakom imunitnom princípe.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/imunolog-thon-uprimne-o-ockovani-i-o-svych-kolezich-40355027