Príhovor pre protest proti povinnému očkovaniu 10.7.2021 v Bratislave

Ostatné vakcíny

Naše o.z. pripravilo tento príhovor pre príležitosť protestu proti povinnému očkovaniu, ktorý sa uskutočnil 10.7.2021 v Bratislave, no z rozhodnutia organizátorov sme ho nemohli prečítať. Je však stále aktuálny, preto ho zverejňujeme aspoň na webe.


Vážení priatelia,

za uplynulý rok sme si spoločne mnoho vytrpeli. Niekoho vytrápil COVID-19, a všetkých nás bolelo pošliapanie základných ľudských a občianskych práv a ľudskej dôstojnosti. Drastické a často aj nezmyselné opatrenia spôsobili nedozierne škody. Experiment „Atómová bomba“ nám vybuchol v rukách a slovenská úmrtnosť chvíľami súperila o svetové prvenstvo a dodnes zaberá popredné priečky.

Našťastie, slnečné lúče nám priniesli vitamín D, a prízrak COVIDu na chvíľu odvial jarný vánok. Tak, ako vlani.

Orloj mediálnych odborníkov si však tento zázrak nestihol povšimnúť, pretože majú novú hračku – každé plece musí dostať injekciu, dve či 3. Inej cesty vraj niet.

Spoločnosť sa rozdeľuje na „zodpovedných“ a „nezodpovedných“, očkovaných a neočkovaných. Cukor a bič. Sľuby a hrozby. Výhody a diskriminácia. Začalo to na hraniciach, a už počúvame predpovede či želania, aby sa očkovací apartheid rozšíril aj na pracoviská či do škôl.

Moloch chce naše deti.

Niekto je možno zhrozený a rozmýšľa, kde sa táto strašná mašinéria vzala. Dovoľte, aby sme prispeli naším pohľadom.

Naše občianske združenie, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, vzniklo v roku 2007. Vážime si slobodu a cenu informácií. Viacerí máme deti s následkami po očkovaní.

Pripomienkovali sme zákony, rokovali, zisťovali, informovali. Videli sme po celý čas, ako vakcinačná mašinéria silnie a stráca zábrany. Ako pretláča vakcíny a netrápi sa následkami. Ako sa obete nežiaducich účinkov nevedia dovolať uznania či pomoci. Ako štát prikazuje, ale za nič nechce niesť zodpovednosť. Propaganda vždy prehlušila náš hlas.

A teraz je tu nová úroveň – celosvetový experiment. Čoraz viac ľudí začína chápať

  • že tu už nejde o štandardné vakcíny, ale o experimentálnu technológiu, pochádzajúcu z génovej terapie ťažkých nádorových ochorení

  • že génové vakcíny nikdy predtým neboli schválené pre masové použitie u ľudí

  • že sú len podmienečne schválené pre núdzové použitie

  • že ešte len prebieha tretia fáza klinických skúšok

  • že za pár mesiacov sa nemohli dostatočne otestovať

  • že dlhodobé dopady sú veľkou neznámou.

Potrebujeme, aby tieto veci pochopila široká verejnosť. Mnohí sa domnievajú, že tie staršie „tradičné“ vakcíny sú dobre odskúšané a bezpečné. Niekto spomína na socializmus, kedy vakcíny vyrábala Imuna Šarišské Michaľany. To je však minulosť. Dnes to má pod palcom Glaxo a Pfizer.

Vedeli ste, že smernica EÚ 465/95 o klinických skúškach už dávno oslobodzuje vakcíny od viacerých testov?

  • Výrobca nemusí preukazovať, že vakcína u detí nepoškodzuje plodnosť alebo nespôsobuje rakovinu.

  • Nemusí presne dokumentovať, kedy a kam sa vakcína v tele dostáva a ako sa vylučuje.

  • Nežiaduce účinky stačí aktívne skúmať pár dní alebo týždňov.

Naozaj tento systém zaručuje vysokú bezpečnosť?

Pravda, doteraz žiadna vakcína v histórii nezaznamenala toľko hlásených podozrení na vážne nežiaduce účinky, ako tieto COVID novinky. V americkom systéme VAERS je ohlásených vyše 5000 podozrivých úmrtí, čo ostatným vakcínam dohromady trvalo 30 rokov. Európska databáza eviduje vyše 15 000 možných postvakcinačných úmrtí. Pritom mnoho ľudí ťažkosti nikdy neohlási.

Silou mašinérie sú médiá. Veríte v ich vyváženosť? Prečo vidíme stále dokola ten istý orloj tvárí s jediným vraj správnym názorom?

Očkovacia mašinéria má svoje legendy, autority a dogmy. Legendy sa uctievajú, autority sa poslúchajú a dogmy sa nespochybňujú.

Sauronovo oko sa dnes upiera na každého, malého aj veľkého. Čísla len prostriedok nátlaku. 60, 80, 95 %, to je jedno. Význam je stále rovnaký: všetci nakoniec musíte! Oj, ako im strašne záleží na tom, aby každý dostal svoju dávku mRNA!

Vážne nežiaduce účinky sú vraj veľmi zriedkavé. Ak by náhodou nejaký nastal, to nevadí, lebo benefit vysoko prevyšuje nad rizikom. Viete ako najlepšie usvedčiť klamára? Treba sa ho pýtať na podrobnosti. Tak teda: aká vedecká štúdia, dvojito zaslepená, porovnala celkové dlhodobé zdravie očkovaných a neočkovaných? Správne, žiadna. Nikdy.

Ako sa stalo, že sa veci takto vyhrotili?

Stalo sa to tak, že očkovacie dogmy uspali verejnosť a propaganda dala mašinérii podporu a veľkú bezočivosť. Spomeňte si, že apartheid a segregácia už bola pripravovaná v roku 2019 pre naše deti – neočkovaným do škôlok vstup zakázaný. Hlavný hygienik Mikas bol aj vtedy na svojom mieste, a novelu predkladala ministerka Kalavská, ktorej manžel bol v minulosti významným funkcionárom vo firme Pfizer.

Neočkované dieťa je vraj hrozba, no a čo, že spomedzi očkovaných takmer polovica aj tak nemá dostatočné protilátky proti mumpsu. Vidíte? Tá istá faloš je tu stále: Očkovaný je OK, aj keď možno nemá protilátky. Neočkovaný je problém, aj keď je úplne zdravý.

Nie, mašinéria sa nezrodila včera. Potichu rástla, lebo verejnosť nebola pripravená čeliť propagande a overovať si fakty.

Dnes máme šancu, povedať NIE klamstvám. Dnes máme šancu povedať NIE nátlaku a šikane. Máme šancu povedať NIE vynucovaniu experimentov na ľuďoch, na deťoch.

Nezabudnime na lekciu, ktorú sme dostali. Jej cena je vysoká. Rešpektujme práva každého človeka. Niekto sa chráni vitamínom D, vitamínom C, zdravým životným štýlom, a tak ďalej. Niekto verí experimentálnej vakcíne – OK! Nech sa zaočkuje, nech je spokojný a šťastný a nech už nemá paniku z ľudí okolo seba. Za svoje zdravie každý zodpovedá sám.

Na záver.

Prosíme vás, hlásenia sú dôležité. Nebyť hlásení, EMA a ŠÚKL by stále mohli tvrdiť, že COVID vakcíny nespôsobujú trombózu ani zápal srdca. Skúsme každý presvedčiť aspoň jedného človeka, ktorý utrpel nežiaduce účinky, aby to ohlásil. Každé hlásenie pomáha ľuďom a je zároveň ranou pre systém. Nie je to nič ťažké, formulár je na webe ŠÚKL.

Naše občianske združenie dlhé roky zhromažďuje informácie z overených zdrojov a zverejňuje ich na stránke rizikaockovania.sk – môžete si overiť očkovacie dogmy, napríklad oficiálne štatistiky, ako to bolo s historickým ústupom ochorení. Alebo o kolektívnej imunite. Nájdete aj odborné štúdie, správy a komentáre.

Ďalej, časopis Dieťa je výnimočný, dáva priestor aj pre kritické názory a zverejňuje aj náš seriál Hovorme o vede. Ak môžte, podporte ho.

Prosíme všetkých, buďme tolerantní k ľuďom a názorom. Nenechajme sa zastrašiť, ani poštvať jeden proti druhému, očkovaní proti neočkovaným. Nehrajme túto hru na rozdeľuj a panuj. Odmietnime nadvládu strachu.

Buďte zdraví a slobodní.


Prejav si môžete aj vypočuť z úst Mgr. Petra Tuhárskeho, ktorý ho prečítal pre Slobodný vysielač.