Prelomový rozsudok Okresného súdu RS – oslobodenie občana obvineného z podnecovaniaJUDr. Adriana Krajníková upozornila na rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota, ktorý oslobodil politicky prenasledovaného občana. Peter Sihelský bol obvinený z podnecovania na neplnenie dôležitej zákonnej povinnosti, ktorou mali byť opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Podrobnejšie o tomto prípade informovala aj v relácii Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou 45 z 10.12.2021 na Slobodnom vysielači (na stiahnutie TU).

Súd rozhodol, že Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 nie je všeobecne záväzný právny predpis, preto vyzývanie na jeho neplnenie nie je trestným činom.

Taktiež Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12.10.2020 nie je všeobecne záväzný právny predpis, preto vyzývanie na jeho neplnenie nie je trestným činom.

Článok JUDr. Krajníkovej cituje viaceré dôležité nálezy Ústavného súdu ktoré vymedzujú, čo je a čo nie je všeobecne záväzný právny predpis. Odporúčame čitateľom, aby si článok stiahli a uschovali.