Prednášky Dr. Scheibnerovej na Slovensku

Nežiaduce účinky

Tlačová správa

V dňoch 24. a 25. októbra sa na Slovensku uskutočnili dve prednášky Viery Scheibnerovej, PhD., svetovo uznávanej austrálskej odborníčky na riziká očkovania pôvodom zo Slovenska v rámci jej európskeho prednáškového turné. Dr. Scheibnerová sa zúčastnila zhruba sto súdnych pojednávaní ohľadom úmrtí detí údajne spôsobených utrasením (SBS), a v mnohých z nich súd nakoniec akceptoval jej expertízu, ktorá ukázala, že skutočnou príčinou úmrtia bolo očkovanie.

Prednášku pre širokú verejnosť 24. októbra organizovala Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Na prednáške bolo približne sedemdesiat prítomných. Keďže Dr. Scheibnerová pochádza zo Slovenska, prednášala po slovensky. Na prednáške prezentovala výsledky vlastného výskumu syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS), t.j. nevysvetliteľných úmrtí dojčiat pre zdanlivo bezdôvodné zastavenie dychu. Výskum Dr. Scheibnerovej preukázal rovnaké časové vzory stresovosti v dýchaní. U všetkých detí začínali dňom podania prvej vakcíny — proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu — pričom u žiadneho neočkovaného dojčaťa k tomu nedošlo.

Dr. Scheibnerová priamo ukázala ako príklad viaceré vedecké články, v ktorých bol zrejmý minimálne časový súvis medzi očkovaním a mnohými chorobami, hoci v nich samotných to bolo ignorované. Dr. Scheibnerová skonštatovala, že vakcíny obashujú mnohé prudko jedovaté látky ako je thiomersal (zlúčenina ortuti), formaldehyd, fenoxyetanol (chladiaca kvapalina pre motory) alebo hydroxid hliníka. Na základe doterajších kontaktov s lekármi usúdila, že mnohí sa nedávajú očkovať alebo neočkujú vlastné deti. Odporučila lekárom, aby sa očkovali, lebo oni najlepšie dokážu odborne sledovať a opísať jeho škodlivé účinky.

V tomto momente MUDr. Peter Lipták vyvolal incident tým, že násilne zobral mikrofón. Urážlivo sa vyjadril o Dr. Scheibnerovej. Tvrdil, že on sám sa očkuje a vyzýval prítomných rodičov, aby očkovali svoje deti. Ďalší prítomní lekári sa dožadovali slova a navzájom sa prekrikovali. Po príbližne desiatich minútach sa moderátorovi prednášky podarilo situáciu upokojiť, ale viacerí lekári naďalej rušili prednášku. V diskusii po prednáške lekári veľmi emotívne reagovali a útočili na Dr. Scheibnerovú ako osobu. Počas diskusie došlo k verbálnym konfliktom medzi prítomnými rodičmi a lekármi, ktoré odzrkadlili ich názorové rozdiely ohľadom povinnosti očkovania.

Po prednáške sa konala diskusia na tému riziká očkovania s panelom v zložení: Viera Scheibnerová, PhD., MUDr. Peter Hrabčák, lekár, poslankyňa NR SR Mgr. Ľudmila Mušková, a Valentino Vranić, PhD., predseda Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Panelisti odpovedali na otázky prítomných a diskusia sa niesla v pokojnej atmosfére až na ďalší incident, ktorý sa podarilo vyvolať MUDr. Liptákovi, keď sa snažil samoinciatívne zaradiť do panelu a následne urážal poslankyňu Muškovú a Dr. Scheibnerovú.

Dňa 25. októbra Dr. Scheibnerová na základe pozvania vystúpila aj na XXIV. zjazde slovenských a českých alergológov a klinických imunológov v Trnave. Už samotné nedôstojne uvedenie Dr. Scheibnerovej zo strany MUDr. Hany Kayserovej, CSc. predznamenalo v akom duchu sa bude niesť diskusia po polhodinovej prednáške. V nej sa Dr. Scheibnerová takmer nemohla dostať k slovu v paľbe kritiky, ktorá sa zakladala predovšetkým na tom, že je neprípustné spochybňovať účinnosť očkovania a tvrdiť, že môže narušiť zdravie. Diskutujúci napriek tomu potvrdili, že je preukázná spojitosť očkovania proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) a reumatickej artritíde. Jedna z diskutujúcich uznala, že je taká stará, že zažila epidémiu aj u očkovanej populácie. Dr. Scheibnerová vyhlásila, že je sklamaná z takéhoto charakteru diskusie a podotkla, že sa to nestalo na žiadnom z jej vystúpení, z ktorých mnohé boli pred akademickou komunitou. Diskusiu ukončil prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. slovami: „Z moci úradnej ukončujem prednášku, lebo tu tárate dookola to isté.“