Právna analýza vo veci zákonnosti vyžadovania údajov o počte prípadov odmietnutia povinného očkovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Právna analýza vo veci zákonnosti vyžadovania údajov o počte prípadov odmietnutia povinného očkovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, JUDr. Chromík, 5. september 2013

Na celú obrazovku