Poslanci odmietli návrh zákonnej úpravy odškodňovania osôb s následkami po očkovaní

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Tlačová správa

Odmietnutím nastolenia rámca pre odškodňovanie osôb s následkami po očkovaní poslanci za SMER, SNS, a SMK (ktorí takmer bez výnimky hlasovali za jeho odmietnutie) dávajú najavo, že sa odškodňovania boja. Možno preto, že by tým uznali, že očkovanie je rizikové, alebo preto, že je prípadov poškodenia zdravia očkovaním – aj s fatálnymi následkami – tak veľa a vyplácanie odškodného by zaťažilo štátny rozpočet? Poslanci však týmto nemôžu poprieť zodpovednosť štátu za každé povinné a odporúčané očkovanie, a odškodnenie je v zásade možné aj bez zákonnej úpravy, hoci pre obete očkovania zdĺhavým a náročným spôsobom. Problém je, že zložitý súdny proces bežného občana veľmi pravdepodobne odradí, a obete očkovania tak nedostanú pomoc, ktorú potrebujú. V každom prípade výsledok je v neprospech občanov.