Porovnanie: COVID opatrenia vs Bidermanova tabuľka psychického týraniaStránka citarny.cz zverejnila článok „Bidermanova tabulka donucování, aby se lidé stali poslušnými, ztratili vlastní názor i chápání sebe sama„. Článok vysvetľuje metódy opísané v roku 1956 psychológom Albertom Bidermanom, ktoré používali komunistické režimy na zlomenie odporu vojnových zajatcov a vynútenie falošných priznaní.

Tieto metódy psychického nátlaku a týrania článok porovnáva s opatreniami a krokmi vlád pod zámienkou pandémie a prichádza k znepokojivým záverom.