Plne zaočkovaných je 10% Slovákov. Deti za to nemôžu.

Povinné očkovanie

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu, v ktorej poukazuje na absurdnosť návrhu na segregáciu dobrovoľne neočkovaných detí. Dnešný očkovací program pre deti zahŕňa vakcíny až proti 10-tim ochoreniam a keby sme požiadavky tohto programu vztiahli na všetkých obyvateľov Slovenska, splnilo by túto požiadavku ledva 10% populácie (čiže deti ktoré ho už absolvovali), pričom dokonca 55% obyvateľov absolvovalo len polovicu z očkovaní ktoré sú povinné pre dnešné deti. Ulice sú plné dospelých, ktorí z pohľadu dnešného detského očkovacieho programu nie sú plne očkovaní, ale médiá útočia iba na bezbranné deti, ktoré aj pri „neúplnom“ očkovaní môžu byť v skutočnosti preočkované proti väčšiemu počtu ochorení, než (podľa starých štandardov „plne zaočkovaní“) dospelí. Táto hystéria je nezmyselná a umelá. Plné znenie analýzy bude zverejnené v časopise Dieťa 4-5/2019, ktoré čoskoro vyjde.