Peter Krivulka: Všetci maskujú dôkazy o neúčinnosti a škodlivosti masky

Súvisiace témy

Peter Krivulka vo svojom blogu označil rúško za signál strachu. „Strach je sprostredkovaný, indukovaný, čiže navodený alarmistickými médiami, vyhláseniami politikov, je udržiavaný, žiada sa povedať, že skoro až pestovaný.“

Autor zhrňuje vedecké poznatky, ktoré vôbec nesvedčia o odbornej opodstatnenosti vynucovania rúšok.

„všetky tieto štúdie, či už randomizované kontrolované alebo klinické observačné, prinášajú buď (prinajmenšom) nepresvedčivé výsledky o účinnosti masiek proti prenosu infekcie, alebo (v najhoršom) prípade potvrdzujú ich neúčinnosť pri zabránení prenosu vírusov.“