Patofyziologický základ a princíp pre včasnú ambulantnú liečbu infekcie SARS-CoV-2 (COVID-19)Svetoznámy internista prof. Peter A. McCullough publikoval napriek cenzúre ďalšiu recenzovanú štúdiu o ambulantnej liečbe COVID-19.

Štúdia dopĺňa predošlú štúdiu a poníma ochorenia z hľadiska základných cieľov:

  1. Zníženie znovunakazenia
  2. Kombinovaná protivírusová liečba
  3. Imunomodulácia (úprava práce imunitného systému)
  4. Liečba na zabránenie zrážania krvi
  5. Podávanie kyslíka, monitoring a telemedicína