Oficiálne odporúčanie na Slovensku: PCR testy majú mať 40-50 cyklovOficiálny dokument ministerstva zdravotníctva – Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie – platný od 17.6.2021 stanovil počet cyklov pri PCR teste na 40-50.

O význame počtu cyklov hovorí dokument Anglickej zdravotnej agentúry Public Health England – Understanding cycle threshold (Ct) in SARS-CoV-2 RT-PCR.