Odborná komisia: pre všetkých nadšencov vakcíny AstraZeneca

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Občianska odborná komisia zverejnila článok v ktorom zhŕňa odborné zdroje o štúdiách týkajúcich sa bezpečnosti COVID vakcíny AstraZeneca. Poukazuje na zavádzanie zo strany ministerstva zdravotníctva a ďalších autorít, podsúvajúce, že očkovaní už nešíria nákazu, hoci o tom nie sú vedecké dôkazy.

Ďalej kritizuje nedostatok dôkazov o bezpečnosti vakcíny u niektorých skupín obyvateľov, napríklad tehotných žien, onkologických pacientov apod., ktorí boli z klinických skúšok vylúčení, a napriek tomu niektoré združenia propagujú očkovanie!