Odborná komisia: Ďalšia trhlina v už aj tak deravej teórii o bezpečnosti vakcín proti COVID-19

Nežiaduce účinky

Presviedčajú nás, že COVID vakcíny sú veľmi bezpečné, rovnaké alebo snáď ešte lepšie ako ostatné vakcíny?

Dva dobré grafy vydajú za tisíc slov.