Očkovanie proti chrípke znižuje imunitu proti iným vírusom

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Čínska dvojito zaslepená randomizovaná kontrolovaná štúdia z roku 2012 zistila, že deti (6-15 rokov) očkované proti chrípke mali síce o cca 34% nižší výskyt chrípky, avšak mali o 440% zvýšený výskyt iných vírusových respiračných ochorení oproti neočkovaným. Dĺžka trvania tohto neobjasneného imunologického fenoménu je nejasná.