Obavy z lipidových nanočastíc používaných v mRNA vakcínach

Nežiaduce účinky

Článok uvažuje nad rizikami, čo by mohli spôsobiť lipidové nanočastice, ktoré sa používajú na dopravenie mRNA vakcín do buniek tela.

Článok konštatuje, že je veľmi málo zverejnených publikácií, kam sa vlastne tieto vakcínové nanočastice dostávajú. Keďže sa očkuje hlboko do prekrveného svalu, určite neostávajú všetky v mieste vpichu.

mRNA sa tak dostane do rôznorodých buniek tela a vpašuje do nich mRNA. Bunky začnú produkovať spike-proteín a vyvolajú imunitnú odozvu cytotoxických T-lymfocytov. Problémom je, že imunitnú odozvu vyprovokujú aj také bunky, ktoré nebývajú normálne nakazené vírusom. To by mohlo vyvolať autoimunitnú reakciu.

Cituje viacero odborných zdrojov, vrátane listov BMJ.

Článok naznačuje dúfanie, že sa nedostávajú do mozgu, pretože regulačné autority by snáď takúto možnosť predvídali a zisťovali by od výrobcov podrobnejšie informácie.

V tomto je článok asi neprimerane optimistický, pretože japonská štúdia na myšiach zistila aj prienik nanočastíc do mozgu.