Nový veľký manuál korónavírusu

Súvisiace témy

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a pražskej Nemocnice Na Bulovce napísali v marci Veľký manuál ku korónavírusu.

10. augusta zverejnili nový, prepracovaný manuál so zahrnutím nových poznatkov. Expert v ňom uvádza viacero nekonvenčných informácií, napríklad:

 • Nákazlivosť chorého závisí od jeho klinických prejavov ochorenia, napr. kýchania a kašľa
 • Nakazená osoba bez príznakov je podstatne menej nákazlivá
 • Počty nakazených nie sú závažné keďže väčšinou ide o ľahký priebeh ochorenia. Boli by vážne v prípade, že by rástli exponenciálne, alebo keby sa infekcia dostala do domova dôchodcov, pretože by spôsobila viac ťažkých prípadov..
 • Ak je človek chorý už viac než 2 týždne, tak pozitívny test pravdepodobne znamená už len zvyšky vírusu a človek v skutočnosti nie je infekčný
 • Je zbytočné testovať bezpríznakové osoby
 • Osoby s príznakmi ochorenia treba izolovať kým neodznejú príznaky
 • Po 5 mesiacoch kolovania je jasné, že vírus nikam neodíde a zostane s nami. Niet sa čoho obávať, treba sa správať tak aby nedošlo k explozívnemu šíreniu
 • Odporúčané opatrenia:
  • po dotyku predmetov si nechytať tvár
  • po príchode z verejných priestorov si umývať ruky
  • v prítomnosti človeka s príznakmi ochorenia použiť rúško, aby aspoň trochu znížilo infekčnú dávku vírusu
  • na ľudí bez rúšok NEpozerať ako na podozrivých
  • počas hroziacej epidémie vynechať hromadné akcie, najmä v uzavretých priestoroch
  • tráviť denne nejaký čas na vzduchu, veľa vetrať
  • udržovať sa v dobrej fyzickej a psychickej kondícii
 • ľudia s príznakmi:
  • zdržiavať sa v izolácii
  • ak musia medzi ľudí, tak v rúšku
  • vôbec sa nestýkať s ohrozenými (starší ľudia, ľudia s poruchou imunity napr. po chemoterapii apod)
  • smrkať a kašľať do papierových vreckoviek ktoré sa hneď vyhadzujú
  • pri kašľaní a kýchaní do ohybu lakťa považovať odev za kontaminovaný a čím skôr ho vyzliecť a vyprať
  • choré deti nepatria do školy / škôlky

„Covid-19 není středověký mor, je to respirační virová infekce, se kterou si můžeme poradit a se kterou se musíme naučit normálně žít.“