Zomreli 4 piloti, čítanie s porozumením je dôležité

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

V krátkom slede po sebe zomreli štyria piloti British Airways očkovaní proti COVID-19. Je nanajvýš zvláštne, aby len tak zrazu zomierali zdraví ľudia v najlepších rokoch, ktorých stav je pravidelne sledovaný. Prípad sa rozšíril sociálnymi sieťami, a tak si naň samozrejme zasadli „overovatelia faktov“, vrátane tých z agentúry Reuters. Ktorej riaditeľ je, mimochodom, členom predstavenstva farmaceutickej firmy Pfizer.

Zaujímavé je, čo vlastne „overovatelia faktov“ spochybnili, a čo nie. Popreli v podstate len to, že by kvôli prípadu prebehlo núdzové rokovanie medzi vládou a leteckým prepravcom (či je popretie hodnoverné, je iná vec; azda sa domnievame, že takúto vec by sme sa z oficiálnych kruhov za daných okolností niekedy dozvedeli?). Nespochybnili však fakt, že piloti boli krátko pred smrťou očkovaní. Odvolali sa len na vyjadrenie dopravcu, že „úmrtia nesúviseli s očkovaním“. To je fráza, ktorú počúvame v médiách často, a zvyčajne nie je podložená žiadnym dôkazom. Nedávna kauza medializovaných prípadov trombóz ukázala, ako sa „nemožné“ v priebehu pár týždňov stáva „možným“.