Značný nezáujem o COVID vakcínu u amerických lekárov a hasičov

Odmietnutie očkovania | Ostatné vakcíny

Celoštátne údaje zatiaľ nie sú známe, no v niektorých oblastiach USA hlásia vysokú mieru nezáujmu o očkovanie proti COVID-19 u zdravotníkov v prvej línii a u hasičov.

Guvernér štátu Ohio oznámil, že v domovoch starostlivosti sa zaočkovalo len 40% pracovníkov, ostatných 60% nemá záujem.

Podobné správy prichádzajú z Južnej Kalifornie – ponuku očkovania odmietlo 20-40% zdravotníkov v prvej línii z Los Angels County, a až 50% z Riverside County. Kaiser Permanente, tradičná bašta očkovania, zaznamenala 29-percentné odmietanie medzi zdravotníkmi, čo je dokonca mierne nad 27-percentným priemerom v celkovej populácii.

Medzi dôvody odmietania patrí obava z nežiaducich účinkov, z neúčinnosti vakcíny, nedôvera vláde, ako aj postoj zdravotníkov, že ak za daných podmienok na COVID neochoreli doteraz, tak je nepravdepodobné, aby ešte niekedy v budúcnosti ochoreli. Časť zdravotníkov sa cíti nekomfortne ako súčasť experimentu (keďže sú očkovaní medzi prvými z národa).

Riaditelia zariadení a úradníci sa stretli, aby prerokovali spôsob využitia odmietnutých vakcín.

Až 55 % newyorských hasičov v prieskume uviedlo, že o očkovanie nemá záujem. Popri obavách z nežiaducich účinkov slabo vyskúšanej vakcíny, dôvodom je pravdepodobne aj to, že 35% už ochorenie prekonalo, a ďalší sa necítia byť ochorením ohrození.