WHO neodporúča tehotným očkovanie COVID vakcínou Moderna

Ostatné vakcíny

WHO publikovala odporúčania, v ktorých neodporúča tehotným ženám očkovanie COVID vakcínou Moderna, s výnimkou vážnych dôvodov.

Tiež neodporúča očkovať veľmi starých ľudí s chatrným zdravím, ktorých očakávaná dĺžka života je menej ako 3 mesiace. Zrejme čiastočne z toho dôvodu, že v Nórsku niekoľko desiatok ľudí v takomto stave zomrelo s prispením nežiaducich účinkov vakcíny.

WHO zopakovala, že nie je známe, či očkovanie bráni prenostu ochorenia, a že dĺžka trvania účinku nie je známa.