Výskyt pneumokokových ochorení stále rastie – vďaka očkovaniu

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Hoci médiá neustále živia tému COVID-19, sú tu aj iné, dôležitejšie témy, ktoré sa akosi do médií nedostávajú. Pozrime sa, čo hovorí Výročná správa Národných referenčných centier za rok 2019. Na strane 197 je tabuľka výskytu invazívnych pneumokokových ochorení (IPO), čo sú ťažké ochorenia ktoré často končia smrťou: septikémie, meningitídy, zápaly pľúc a iné. Vidíme, že vývoj bol dlhodobo pomerne stabilný, ale od roku 2009 začal výskyt rásť a dosahuje už 125 prípadov ročne, čo takmer 4-násobok niekdajšieho priemeru.

Čo také sa stalo v roku 2009? Bolo zavedené povinné očkovanie detí proti pneumokokom! To spôsobuje, že isté kmene pneumokokov sú potláčané, ale iné, nebezpečnejšie kmene sa rozmáhajú. Mechanizmus je vysvetlený v seriáli Hovorme o vede v časopise Dieťa 4/2018.