Vážne riziká predošlých vyvíjaných korónavakcín

Nežiaduce účinky

Po epidémii koronavírusu SARS-CoV-1 (2002) začal vývoj vakcíny. Vývoj trval desaťročie kým boli v roku 2012 publikované výsledky prvej fázy klinických skúšok. Zistilo sa v nich, že myši, ktoré sa nakazia koronavírusom SARS-CoV-1 proti ktorému boli očkované, utrpia poškodenie pľúc. Naozaj niekto tvrdí, že dokáže vyvinúť bezpečnú vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 za jediný rok?