V domove dôchodcov v Ubli sa polovica klientov nakazila a dvaja zomreli. Všetci očkovaníV špecializovanom zariadení pre seniorov s mentálnymi ochoreniami a demenciou Kosmatec v obci Ubľa v okrese Snina polovica z 18-tich klientov ochorela na COVID-19 a k tomu 6 členov personálu. Dvaja klienti zomreli. Riaditeľka Mária Kaťuchová potvrdila, že všetci boli zaočkovaní.

K pôvodu nákazy sa vyjadrila takto: „Návštevy boli dovolené len vo vonkajšom prostredí. Očkovaní nepotrebujú test, čo neboli očkovaní, prichádzali na návštevu s testom, naozaj neviem, odkiaľ to prišlo.“

Polovica očkovaných môže aj tak ochorieť…

Očkovaní nepotrebujú test…

Nevieme, odkiaľ to prišlo…