V Dánsku otvorili školy, bez rúšokV Dánsku takmer 300000 žiakov základných škôl nastúpilo do škôl. Žiaci ani učitelia nemusia nosiť masky. Obmedzením je len že sa majú zdržiavať vo svojej triede, a to aj počas obeda.

Dánski žiaci boli doma 5 týždňov; porovnajme so Slovenskom, kde žiaci druhého stupňa nevideli školu už 5 mesiacov.