Údaje z Británie – 89 % úmrtí na COVID je u plne očkovanýchČasopis The Expose zverejnil grafy založené na oficiálnych údajoch britských hygienikov. Vyplýva z nich, že väčšina hospitalizovaných s COVID-19 boli očkovaní.

To nie je prekvapujúce, vzhľadom na vysokú úroveň zaočkovanosti v Británii – plne zaočkovaných je 81 % ľudí nad 12 rokov. Veľkým prekvapením je však úmrtnosť – až 89 % úmrtí bolo u plne očkovaných. Tento podiel sa už nedá jednoducho vysvetliť štatistikou zaočkovanosti. Podiel úmrtnosti je tak dokonca mierne vyšší u očkovaných než u neočkovaných. Čiastočne by sa to možno dalo vysvetliť vekovými rozdielmi v týchto kategóriách, no z hľadiska propagovanej účinnosti očkovania výsledky nepôsobia príliš dobre.

Virológ Geert Vanden Bossche už dávnejšie rozmýšľa nad spôsobmi, ktorými by masové očkovanie mohlo viesť k zhoršeniu pandémie. V podstate môže masové očkovanie podnietiť vznik kmeňov vírusu, ktoré uniknú obmedzenej imunitnej odpovedi po očkovaní.

Ďalšie myšlienky pridala trojica lekárov a problém vidia v ADE a v pôvodnom antigénovom hriechu.