ŠÚKL priznal možnú súvislosť očkovania proti COVID-19 a úmrtia poslanca Jaroslava Pašku

Nežiaduce účinky

Dlhoročný poslanec NRSR a Európskeho parlamentu náhle zomrel vo veku 67 rokov. Jeho úmrtie mohlo súvisieť s následkami očkovania.

„Štátny ústav prijal v mesiaci júl hlásenie o úmrtí muža s iniciálami J.P vo veku 67 rokov, očkovaného vakcínou Comirnaty. ŠÚKL dané hlásenie následne posúdil, spracoval a zaslal do európskej databázy podozrení na nežiaduce účinky EudraVigilance na základe v tom čase známych informácií“

„Vzhľadom na časovú súvislosť s očkovaním nemožno vylúčiť, že očkovanie prispelo k rozvoju komplikácií základného ochorenia pacienta a k následnému úmrtiu. Kauzálnu súvislosť s očkovaním preto ŠÚKL uzavrel ako možnú.“