Štúdia MZSR a strašenie nedostatkom protilátok u neočkovanýchAlexandra Bražinová z MZSR prezentovala výsledky štúdie, v ktorej zisťovali hladinu protilátok u 3789 neočkovaných účastníkov.

„Viac ako polovica ľudí, ktorí nie sú očkovaní, nie je vôbec chránená. A až polovica z tých, čo aj mali protilátky, ich však mali iba málo, nízku hodnotu,“ hovorí epidemiologička Bražinová k výsledkom štúdie. Epidemiologička Bražinová varuje, že z tých, ktorí prekonali covid, nemá až tretina žiadne protilátky, teda nie sú vôbec chránení.

„To, že mám protilátky, neznamená, že som chránený voči ochoreniu. To je len jedna časť a časom klesajú. Prítomnosť protilátok len ukazuje, či sa ľudia dostali do kontaktu s koronavírusom,“ ozrejmil Juraj Kopáček, vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dodal, že pokles protilátok po prekonaní je pomerne rýchly a pri omikrone hrozí, že títo ľudia nebudú chránení.

Aké je teda hlavné posolstvo? Aj keď ste prekonali ochorenie, bežte sa zaočkovať.

Asi by sme mali parafrázovať niekdajšie vyjadrenie prof. Thona k podobným nezmyslom v ČR: „Ano, naši dobře situovaní experti neustále matou veřejnost zkreslenými informacemi.“ Podľa neho je totiž takýto prístup k meraniu protilátok po prekonaní ochorenia absolútne chybný. Protilátky po prekonaní ochorenia u neočkovaného človeka sú dôkazom, že organizmus sa naučil vírus poraziť. Hladina nie je podstatná, pretože organizmus rýchlo vyprodukuje pri opätovnom stretnutí s vírusom toľko protilátok, koľko potrebuje.

Kto má pravdu je zrejmé z viacerých štúdií, ktoré preukázali veľmi spoľahlivú imunitu a úplne minimálnu mieru opätovných infekcií u ľudí ktorí prekonali ochorenie.

Prieskum MZSR sa dá chápať aj pozitívne – spomedzi neočkovaných už polovica má trvalú a spoľahlivú prirodzenú imunitu. Je zároveň tristné, že MZSR nemeralo protilátky aj u očkovaných. Tam by sme sa možno dozvedeli omnoho zaujímavejšie veci.