STIKO prehodnotila zamietavé stanovisko k očkovaniu detíNemecká očkovacia komisia prehodnotila svoje stanovisko a odporučila očkovanie detí od 12 rokov. Údajne na základe skúseností z Ameriky a „zriedkavosti“ vážnych nežiaducich účinkov.

STIKO sme nikdy nepovažovali za objektívnu, najmä po kontroverziách s hexavakcínou ako aj s čudne vyhodnotenou štúdiou o úmrtnosti detí po očkovaní.

Preto jej doterajší odpor voči politickému tlaku na očkovanie detí sme považovali skôr za pozoruhodnú, nečakanú anomáliu a príjemné prekvapenie (ktoré sa skôr či neskôr muselo skončiť).